Comfy Partition Recovery 1.0

Link Download Comfy Partition Recovery chính:

🖼️
  • Quick Recovery for NTFS
  • Quick Recovery for NTFS là phần mềm khôi phục dữ liệu dành cho Windows. Nó hỗ trợ tất cả các phiên bản của hệ điều hành Windows.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Passwords Base
  • Passwords Base là một công cụ nhắm tới người dùng cá nhân sử dụng. Nó cho phép bạn xóa toàn bộ mật khẩu đối với các loại chương trình như trình duyệt web, hoặc tài khoản email hay các nguồn mạng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Talent Copy
  • TalentCopy (TC) ban đầu được viết cho Vista nhưng sau đó cũng đã bổ sung thêm Windows 7 vào danh sách tương thích. So với ứng dụng mặc định của Microsoft thì TC của tác giả Alexandriyski có tốc độ nhanh gấp 3 lần.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Khôi phục dữ liệu