GeoGebra Classic for Chrome 6.0.620.0

Link Download GeoGebra Classic for Chrome chính:

🖼️ DreamCalc Graphing Edition 5.0 Phần mềm giải toán chuyên nghiệp

🖼️
 • Phát hành: Big Angry Dog
 • DreamCalc Graphing Edition là phiên bản nhỏ gọn hơn của phần mềm máy tính bỏ túi chuyên nghiệp DreamCalc Professional Edition. Dù vậy, phiên bản này vẫn cung cấp rất nhiều tính năng từ đơn giản tới phức tạp cho nhu cầu tính toán của bạn. So với bản đầy đủ, bản miễn phí cũng sẽ giới hạn 1 số tính năng.
 • windows Version: 5.0.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 150

🖼️ SAT Dictionary 1.0 Từ điển ý nghĩa của từ trong tiếng Anh

🖼️
 • Phát hành: Prads
 • SAT Dictionary là một ứng dụng nhỏ có chứa 3500 + lời nói và ý nghĩa của chúng được lấy từ danh sách của Barron Word SAT.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.937

🖼️ SPVR - School Primary Viewer 5.0 Quản lý học tập trường Tiểu học

🖼️
 • Phát hành: School@net
 • SPVR - School Primary Viewer là phần mềm quản lý học tập trường Tiểu học. Giúp theo dõi toàn bộ quá trình học tập, lên lớp, vắng mặt, điểm số, hạnh kiểm, học lực môn học cho tới đánh giá danh hiệu thi đua.
 • windows Version: 5.0

🖼️ GeoGebra 6.0 Phần mềm vẽ đồ thị hàm số, công thức Toán học

🖼️
 • Phát hành: GeoGebra
 • GeoGebra là một phần mềm toán học bổ ích và được cung cấp hoàn toàn miễn phí. GeoGebra 6.0.620.0 thực sự là công cụ hỗ trợ đắc lực để làm việc với số học, hình học, bảng tính, đồ họa...
 • windows Version: 6.0.620.0
 • Đánh giá: 443
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 293.716

🖼️ FMSLogo 7.5 Phần mềm lập trình đơn giản thay thế MSWLogo

🖼️
 • Phát hành: David Costanzo
 • FMSLogo là môi trường lập trình ngôn ngữ Logo cho hệ điều hành Windows. FMS Logo sở hữu giao diện dễ sử dụng, khuyến khích việc học lập trình đơn giản, đặc biệt là với các bạn nhỏ.
 • windows Version: 7.5.0
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 782
Xem thêm Hỗ trợ học tập