Hyper Jobs cho iOS 1.1.1

Link Download Hyper Jobs cho iOS chính:
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Twist cho iOS Game bóng nảy trên gạch gây nghiện

  • Chơi game Twist của Ketch app, bạn chỉ cần chạm vào màn hình để điều khiển viên bóng nhảy trên các viên gạch được xếp theo kiểu xoắn ốc. Cố gắng đừng để bóng rơi khỏi gạch.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Game Vui