ImageGrab

Link Download ImageGrab chính:

🖼️ Alternate Pic View Lite

🖼️
 • Phát hành: AlternateTools
 • Alternate Pic View Lite là một tiện ích hữu ích để xem và chỉnh sửa hình ảnh kỹ thuật số.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.697

🖼️ XnView 1.97 Beta 1 / 1.96.5

🖼️
 • Phát hành: Pierre E Gougelet
 • XnView là một tiện ích phần mềm miễn phí cho việc chuyển đổi và xem các file đồ họa của bạn. Với XnView bạn có thể xem, xử lý và chuyển đổi nhanh chóng, dễ dàng các file ảnh.
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.139

🖼️ CleanSkinFX 1.0 Phần mềm chỉnh sửa ảnh chân dung tự động

🖼️
 • Phát hành: Mediachance
 • CleanSkinFX là phần mềm chỉnh sửa ảnh chân dung tự động với khả năng làm mịn da trong khi vẫn giữ được các chi tiết của tóc, mắt hay hình ảnh xung quanh.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 888

🖼️ PicPick 5.1 Công cụ chụp ảnh màn hình tiện dụng

🖼️
 • Phát hành: NTeWORKS
 • PicPick 5.1.0 là một phần mềm tất cả trong một dành cho các nhà thiết kế đồ họa, người sử dụng tại nhà và nhà phát triển phần mềm. Chương trình có giao diện trực quan và đơn giản.
 • windows Version: 5.1.0
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.018

🖼️ Plato Photo Booth 1.0 Phần mềm chỉnh sửa ảnh

🖼️
 • Phát hành: Plato
 • Plato Photo Booth là công cụ giải trí chuyên nghiệp dùng để tạo, chỉnh sửa và in ấn các bức ảnh kỹ thuật số.
 • windows Version: 1.0.5
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.756
Xem thêm Chỉnh sửa ảnh