Lock Folder XP 3.9.2

Tải xuống Lock Folder XP 3.9.2

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

Link Download Lock Folder XP chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ MAGIX Rescue Your Data 6.0 Bảo vệ cơ sở dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: Magix Entertainment
 • MAGIX Rescue Your Data là một ứng dụng chuyên nghiệp được thiết kế để bảo vệ dữ liệu của bạn.
 • windows Version: 6.0.406.1035
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 331

🖼️ Secrecy File & Folder Hider 2.1 Ẩn thư mục và tài liệu quan trọng

🖼️
 • Phát hành: Secret Hider
 • Trong việc sử dụng các chương trình mã hóa để bảo vệ dữ liệu cá nhân, thường xảy ra các trường hợp khá đáng tiếc là chính người sử dụng lại quên password do chính mình thiết lập ra để rồi khi cần lấy lại dữ liệu thì họ đành phải ngậm ngùi vì sự đãng trí c
 • windows Version: 2.1
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.457

🖼️ DriveHQ Online Backup

🖼️
 • Phát hành: Drive Headquarters
 • DriveHQ Online Backup là một ứng dụng backup email và file trực tuyến lý tưởng cho các công ty và cả cá nhân nhằm bảo vệ dữ liệu quan trọng.
 • windows
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.587

🖼️ Hide Private Folders 5.0 Tiện ích giúp ẩn thư mục cá nhân

🖼️
 • Phát hành: Allallsoft
 • Hide Private Folders là công cụ hữu ích giúp bạn ẩn thư mục cá nhân của mình một cách dễ dàng.
 • windows Version: 5.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 138

🖼️ SCV Cryptomanager 2.75 Phần mềm mã hóa dữ liệu mạnh mẽ

🖼️
 • Phát hành: SCV Tools
 • SCV Cryptomanager là phần mềm mã hóa tập tin giúp bạn ngăn chặn những truy cập không mong muốn đến các dữ liệu của mình. SCV Cryptomanager hỗ trợ nhiều thuật toán mạnh mẽ nhất hiện nay như RSA, SHA, MD5 hay Blowfish.
 • windows Version: 2.75
Xem thêm Mã hóa dữ liệu