Protected Folder

Link Download Protected Folder chính:
🖼️
 • PentaZip 7.0

 • PentaZip là trình chuyên dùng để nén và giải nén file-folder. Mức độ hiện đại của trình này hoàn toàn ngang tầm, thậm chí vượt trội về mức độ tiện dụng so với ứng dụng WinZip nổi tiếng...
 • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
 • Convert Excel to Image

 • Convert Excel to Image là một cách nhanh chóng và dễ dàng để chuyển đổi Excel (xls, xlsx, xlsm) sang các file ảnh chất lượng cao...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Simple CD/DVD Menu

 • Simple CD/DVD Menu là một menu tự động chạy dữ liệu cho đĩa CD và đĩa DVD, nó giúp lưu trữ phần mềm và cài đặt.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Regain

 • Regain là một công cụ tìm kiếm dựa trên Java Lucene Jakarta được thiết kế để cung cấp các chỉ mục và tìm kiếm các tập tin nhiều định dạng như HTML, XML, Excel, Powerpoint, Word, PD, RT, mp3, mp4, Java.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Nén - Giải nén