Sorterox for Mac dự phòng

Tải xuống Sorterox for Mac dự phòng

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Sorterox for Mac dự phòng được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Link Download Sorterox for Mac chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ SmartBackup for Mac

🖼️
 • Phát hành: freeridecoding
 • SmartBackup là một ứng dụng lý tưởng giúp tạo các bản sao lưu hàng ngày...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 351

🖼️ BestCrypt for Mac

🖼️
 • Phát hành: jetico
 • Với BestCrypt for Mac bạn có thể tạo nhiều ổ đĩa “ảo” trên một ổ đĩa “thực” và chỉ có bạn hay những người được bạn cho phép mới sử dụng được những ổ đĩa ảo này. Thực chất, mỗi ổ đĩa ảo là một file có tên đuôi .jbc (gọi là file container) và nội dung cũa f
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 683

🖼️ NXPowerLite Desktop for Mac 6.0 Thu gọn kích thước tệp PDF, PPT, JPEG trên Mac

🖼️
 • Phát hành: Neuxpower Solutions
 • NXPowerLite Desktop for Mac là một ứng dụng dành cho hệ điều hành Mac, giúp người dùng giảm kích thước tệp PDF, JPEG và PPT một cách dễ dàng.
 • mac Version: 6.0.8
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 115

🖼️ Synk Standard for Mac

🖼️
 • Phát hành: Decimus Software, Inc
 • Synk Standard cho phép bạn sao lưu và đồng bộ hóa tất cả mọi thứ. Rất dễ thiết lập bất kì số lượng bản sao lưu và đồng bộ hóa nào, xem trước các hoạt động và hiển thị qua kết quả trong bản ghi có trật tự,...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 247

🖼️ Enolsoft RAR Extract for Mac 2.4 Giải nén file RAR cho Mac

🖼️
 • Phát hành: Enolsoft
 • Enolsoft RAR Extract for Mac là một công cụ giải nén file RAR nhanh chóng và dễ dàng cho Mac.
 • mac Version: 2.4.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.592
Xem thêm Nén - Giải nén