StarOffice

Link Download StarOffice chính:

🖼️ Excel File Size Reduce Software Giảm kích cỡ của các tập tin Excel

🖼️
 • Phát hành: Sobolsoft
 • Excel File Size Reduce Software là phần mềm giảm thiểu kích cỡ cho một hoặc nhiều file Excel.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.625

🖼️ 4Media EPUB Creation Suite 1.0 Tạo file ePub dễ dàng

🖼️
 • Phát hành: 4Media Software
 • 4Media EPUB Creation Suite là một gói ứng dụng hữu ích hỗ trợ người dùng tạo file ePub từ nhiều định dạng tập tin khác như: PDF, CHM & HTML.
 • windows Version: 1.0.4

🖼️ Cobra Print Viewer

🖼️
 • Phát hành: Cobra Apps
 • Cobra Print Viewer là tiện ích dùng để in, sao chép, di chuyển giữa các máy in và xem hình ảnh về quá trình in tại bất kỳ máy in nào của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 577

🖼️ Wondershare Video Presenter

🖼️
 • Phát hành: Wondershare Software
 • Wondershare Video Presenter giúp bạn dễ dàng chia sẻ file PowerPoint (PP) cũng như chuyển đổi file PP của bạn thành một file Video với những định dạng thông dụng như: AVI, MP4, WMV, FLV, MOV, 3GP, 3G2…
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 466

🖼️ 3DPageFlip Lite - freeware Tạo hiệu ứng lật trang 3D cho tập tin PDF

🖼️
 • Phát hành: 3DPageFlip Software
 • 3DPageFlip Lite là phần mềm miễn phí để chuyển đổi một cuốn sách văn bản sang sách điện tử kỹ thuật số 3D với hiệu ứng chuyển trang giống như một cuốn sách thật.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.095
Xem thêm Phần mềm soạn thảo