StarOffice

Tải về
  • Đánh giá:
    3,2 ★ 10 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 210 MB
  • Lượt xem: 5.880
  • Lượt tải: 5.810
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/2000/XP/2000 SP 2
Giới thiệu

Phần mềm StarOffice là một bộ công cụ văn phòng của Sun Microsystems và được cung cấp miễn phí tại Google Pack. Với StarOffice, bạn sẽ dễ dàng tạo và lưu trữ được các tài liệu, bảng biểu, trình diễn...

Bộ phần mềm StarOffice (bao gồm cả Java) có các chức năng và công cụ tương tự như Microsoft Office. Tuy nhiên, StarOffice được đánh giá cao hơn so với nhiều phần mềm (miễn phí) khác dùng cho văn phòng.

Phần mềm StarOffice gồm có các công cụ sau đây: StarOffice Writer, StarOffice Impress, StarOffice Calc, StarOffice Base, StarOffice Draw, Enterprise Tools & Support.

Liên kết tải về

Link Download chính thức: