Tasks Manager 1.0.0 build 88

Link Download Tasks Manager chính:

🖼️
  • Classic Menu for Office Standard 2010 (64 bit)
  • Nếu bạn đã dành rất nhiều thời gian để điều chỉnh giao diện Ribbon của Microsoft Office Standard 2010, hoặc bị thất vọng bởi phải tìm kiếm các tính năng mới trên giao diện Ribbon, Classic Menu for Office Standard 2010 sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề trên.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Microsoft Office Professional 2010 Phần mềm văn phòng
  • Microsoft Office Professional 2010 cung cấp các công cụ tuyệt vời để bạn luôn được kết nối, sắp xếp gọn gàng và làm việc hiệu quả. Gói sản phẩm này bao gồm hỗ trợ kỹ thuật trong vòng 1 năm...
  • Xếp hạng: 4 50 Phiếu bầu
🖼️
  • PPTminimizer 4
  • PPTminimizer là phần mềm giúp bạn thu gọn kích thước file trình diễn powerpoint tới 98%.
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Phần mềm soạn thảo