Windows 7 Codec Pack 4.1.5

Link Download Windows 7 Codec Pack chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.