Zoho Creator

🖼️ OldApps.com

🖼️
 • Phát hành: OldApps com
 • OldApps.com cũng cung cấp phần mềm của cả hệ điều hành Windows lẫn Mac. Cách phân loại các chuyên mục thì theo hướng thiên về thế giới mạng giải trí xã hội hơn...
 • web
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 478

🖼️ Kids Know It

🖼️
 • Phát hành: The KidsKnowIt Network
 • KidsKnowIt như là một mạng lưới giáo dục rất bổ ích dành cho trẻ em. Nơi mà các em có thể tìm hiểu về các lĩnh vực khoa học như: toán học, thiên văn học, sinh học, toán học, địa lý, lịch sử,…
 • web
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 1.491

🖼️ DuckDuckGo Web tìm kiếm thông tin an toàn

🖼️
 • Phát hành: DuckDuckGo
 • Không giống như các công cụ tìm kiếm khác được đề cập ở đây, DuckDuckGo dường như chỉ là một công cụ tìm kiếm với khuôn mẫu giống như Google.
 • web
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 707

🖼️ OldVersion.com

🖼️
 • Phát hành: OldVersion com
 • Trang web có phân loại ra các chuyên mục khác nhau với những phần mềm phiên bản cũ được sắp xếp tương ứng với các chuyên mục phù hợp (Communication, Graphics, Multimedia, Internet, File Sharing, Utilites, Security, Enterprise,...).
 • web
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 243

🖼️ Mind42 Tạo bản đồ tư duy trực tuyến

🖼️
 • Phát hành: Mind42
 • Mind42 là một công cụ tạo bản đồ tư duy, sơ đồ tổ chức có khả năng tùy biến rất cao.
 • web
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 2.347
Xem thêm Gọi Video - Nhắn tin