eTax 1.5.8 Phần mềm khai thuế điện tử

Tải về
 • Đánh giá:
  3 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 1.5.8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 145,9 MB
 • Lượt xem: 11.003
 • Lượt tải: 8.358
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
Giới thiệu

eTax là phần mềm kê khai thuế điện tử, cho phép người dùng nộp tờ khai thuế và lấy kết quả trả về từ cơ quan Thuế vô cùng tiện lợi, nhanh chóng. 

eTax
Tải eTax - Phần mềm kê khai thuế qua mạng.

Lợi ích của phần mềm kê khai thuế eTax

 • Kê khai thuế mọi lúc mọi nơi.
 • Đơn giản hóa các thủ tục hành chính rườm rà.
 • Tra cứu kết quả trực tuyến.
 • Nhận kết quả ngay, không cần in tờ khai.
 • Tiết kiệm thời gian, không cần tới trực tiếp cơ quan Thuế.

Đăng ký tài khoản T-VAN
Download eTax - Phần mềm khai báo thuế trực tuyến.

Tính năng chính của phần mềm khai thuế điện tử eTax

 • Đưa tờ khai PDF từ HTKK lên hệ thống T-VAN.
 • Ký điện tử vào tờ khai thuế.
 • Nộp tờ khai thuế lên cơ quan Thuế trực tuyến.
 • Tra cứu tờ khai thuế nhanh chóng.
 • Tra cứu thông báo của cơ quan Thuế.

Tính năng mới trong phần mềm khai thuế điện tử eTax 1.5.8

Kê khai Tờ khai lệ phí môn bài (01/MBAI)

 • Cập nhật mức lệ phí môn bài tại chỉ tiêu [22]: Cho phép chọn trong danh mục các giá trị: 3.000.000, 2.000.000, 1.500.000, 1.000.000, 500.000, 300.000, 250.000, 150.000 VNĐ.
 • Cập nhật mức lệ phí môn bài tại chỉ tiêu [23]: Cho phép chọn trong danh mục các giá trị: 1.000.000, 500.000 VNĐ.
 • Cập nhật hiển thị thông tin chỉ tiêu [21]: "Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm” thành “Khai lệ phí môn bài cho cơ sở phụ thuộc cùng tỉnh mới thành lập trong năm”.
 • Trường hợp khai lệ phí môn bài cho cơ sở phụ thuộc cùng tỉnh mới thành lập trong năm (tích vào chỉ tiêu [21]) hoặc không tích vào chỉ tiêu 21 mà có nhập thông tin tại chỉ tiêu [23] thì bắt buộc nhập “Tên đơn vị” và “Mức lệ phí môn bài” tại chỉ tiêu [23].
 • Cập nhật dòng ghi chú khi in tờ khai thành “Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng thì nộp lệ phí môn bài bậc 1 (tiểu mục 2862)”.

Kê khai Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (01/NTNN)

 • Cập nhật điều kiện bắt buộc nhập thông tin cột [3]: Hợp đồng Số…, Ngày… tháng… năm trên tờ khai.
 • Cập nhật điều kiện ràng buộc chỉ tiêu cột [5]: Ngày thanh toán:
  • Đối với tờ khai theo lần phát sinh: Ngày thanh toán mặc định hiển thị bằng kỳ tính thuế, không cho phép sửa.
  • Đối với tờ khai theo tháng: Bắt buộc nhập “Ngày thanh toán” và “Ngày thanh toán” phải thuộc kỳ tính thuế.
 • Cập nhật ràng buộc chỉ tiêu Số thuế được miễn giảm theo Hiệp định [11] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu Doanh thu tính thuế [9]* Tỷ lệ thuế TNDN [10], trường hợp lớn hơn thì cảnh báo đỏ.
 • Cập nhật cảnh báo vàng ở các chỉ tiêu [4], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13] nếu để trống số liệu trong trường hợp có kê khai thông tin Hợp đồng nhà thầu tại chỉ tiêu [3], [5].

Kê khai Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (03/NTNN)

 • Cập nhật ràng buộc bắt buộc nhập thông tin cột [3]: Hợp đồng Số…, Ngày… tháng… năm.
 • Cập nhật điều kiện ràng buộc chỉ tiêu cột [5]: Ngày thanh toán:
  • Đối với tờ khai theo lần phát sinh: Ngày thanh toán mặc định hiển thị bằng kỳ tính thuế, không cho phép sửa.
  • Đối với tờ khai theo tháng: Bắt buộc nhập “Ngày thanh toán” và “Ngày thanh toán” phải thuộc kỳ tính thuế.
 • Cập nhật ràng buộc chỉ tiêu Số thuế được miễn giảm theo Hiệp định [8] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu Doanh thu tính thuế [6]* Tỷ lệ thuế TNDN [7], trường hợp lớn hơn thì cảnh báo đỏ.
 • Cập nhật cảnh báo vàng ở các chỉ tiêu [4], [6], [7], [8], [9] nếu để trống số liệu trong trường hợp có kê khai thông tin Hợp đồng nhà thầu tại chỉ tiêu [3], [5].

Nâng cấp khác

 • Nâng cấp chức năng kê khai Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT), Tờ khai GTGT cho dự án đầu tư (02/GTGT): Cập nhật cho phép khai bổ sung đối với trường hợp tăng/giảm số tiền NNT tự phát hiện đã được hoàn phải nộp trả NSNN và bổ sung cảnh báo các điều kiện ràng buộc tương ứng.
 • Cập nhật chức năng kê khai Tờ khai quyết toán TNDN năm (03/TNDN): Cập nhật cho phép nhập dữ liệu tại cột 2 – Nội dung, mục III – Thông tin xác định giá giao dịch liên kết, phụ lục GDLK-01 tối đa 200 ký tự.
 • Cập nhật chức năng lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC): Cập nhật sửa lỗi chức năng kê khai báo cáo với kỳ tính thuế theo tháng.

Phần mềm eTax ra đời nhằm giảm chi phí, thời gian cũng như những thủ tục hành chính rườm rà trong quá trình nộp thuế. Giúp người nộp thuế kê khai nhanh chóng, chính xác, còn cơ quan Thuế tiết kiệm chi phí, nhân lực đáng kể.