EZStorage Mod Mod mở rộng hệ thống chứa đồ trong Minecraft

Tải về
5 (1) Zero__Fall Miễn phí 36 Dung lượng: 204,4 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8/10

EZStorage Mod 1.12.2/1.11.2 giới thiệu hệ thống cất giữ đồ ngay từ đầu game Minecraft, được mở rộng và thay đổi tùy theo tiến độ chơi.

Mod quản lý kho trong Minecraft

Bạn muốn cất 100.000 cobblestone trong 1 slot? Đừng lo, các khối vuông trong Minecraft Mod này sẽ được bổ sung vào thanh tìm kiếm, lưới chế tạo, kho lưu trữ mở rộng và nhiều hơn thế. Ngoài ra, Mod Minecraft này cũng tích hợp JEI với cách chế tạo 1 click từ kho chứa đồ hệ thống.

Mở rộng kho lưu trữ

Tính năng của EZStorage Mod

 • Storage Core: đây là nền tảng của hệ thống lưu trữ. Click vào block này để mở GUI và thêm các block liền kề để mở rộng kho. Mỗi hệ thống chỉ có 1 Storage Core. Block này chỉ bị phá vỡ khi không có item nào trong đó.
 • Blank Box: là add-on cơ sở, được dùng để mở rộng hệ thống và chế độ các box bên dưới.
 • Access Terminal: add-on cho phép người chơi truy cập hệ thống từ Core.
 • Storage Box: add-on lưu trữ tầng 1. Nó sẽ tăng dung tích chứa đồ của Storage Core thêm 1 lượng nhỏ.
 • Condensed Storage Box: add-on lưu trữ tầng 2.
 • Super Storage Box: add-on lưu trữ tầng 3.
 • Ultra Storage Box: add-on lưu trữ tầng 4.
 • Hyper Storage Box: add-on lưu trữ tầng 5.
 • Input Port: item được đưa vào hệ thống lưu trữ bằng cách nối vào bên bất kỳ của block này.
 • Ejection Port: trích xuất mọi item từ hệ thống vào block trên nó.
 • Extraction Port: block có item trích xuất từ bên bất kỳ của nó, có hỗ trợ lọc.
 • Crafting Box: thêm lưới chế tạo vào GUI của Storage Core (tương thích với JEI+click để chế tạo ngay từ kho).
 • Search Box: bổ sung thanh tìm kiếm vào GUI của Storage Core. Ngoài chức năng tìm kiếm tên item hoặc tooltip, tương tự như JEI, nhập “$” ở phía trước từ tìm kiếm để tìm tên từ điển chính, “@” để tìm ID và tên mod, “%” để tìm tên tab.
 • Sorting Box: khi box này kết nối với hệ thống, bạn sẽ có thêm vài chế độ phân loại lưu trữ để lựa chọn.
 • Security Box: bổ sung whitelist vào hệ thống để người chơi khác không thể rình mò đồ của bạn.

Loc Nguyen

5 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 204,4 KB
 • Lượt xem: 1.155
 • Lượt tải: 36
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8/10

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm