GeForce 256 (FreeBSD Display Driver – x86) 1.0-7184

Tải về
3,5 (11) Nvidia Miễn phí 4.719 Ngày: Yêu cầu: FreeBSD-x86

Được hỗ trợ thêm cho X.Org 7.1

Trước khi cài đặt:

- Nếu sử dụng FreeBSD 6.x, bạn sẽ cần chắc chắn rằng gói 'compat5x' đã được cài đặt.
- Tiện ích 'compat5x' có thể được xây dựng từ nguồn nếu mã nhị phân trong gói 1.0-7184.tar.gz không làm việc

Download file driver

Bước 1: Xem thông tin về bản quyền phần mềm Nvidia

Bạn sẽ phải đồng ý với các điều khoản bản quyền này trước khi download.

Bước 2: Download file Driver

File download: NVIDIA-FreeBSD-x86-1.0-7184.tar.gz

Bước 3: Cài đặt

Xem phần Readme để có thông tin chi tiết cài đặt.

3,5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 4.735
  • Lượt tải: 4.719
  • Ngày:
  • Yêu cầu: FreeBSD-x86