HebrewBible for iOS

Tải về

3 (1) Bill Clementson Tính phí 307 Dung lượng: 16,6 MB Ngày: Yêu cầu: iPhone, iPod touch, iPad. Thiết bị iOS 3.0 trở lên

Hebrew Bible iPhone được thiết kế để đọc, nghiên cứu Kinh Thánh tiếng Do Thái, tiếng Aram (Torah) hoặc trong một định dạng kết hợp dịch song song tiếng Do Thái và một ngôn ngữ khác. HebrewBible là một công cụ hữu ích để nâng cao kiến thức dành cho những người muốn tìm hiểu về Kinh Thánh tiếng Do Thái.

HebrewBible

Các phiên bản mà có sẵn là:

- Tiếng Do Thái (đọc)
- Tiếng Do Thái (với nguyên âm)
- Tiếng Do Thái (không có nguyên âm)
- Tiếng Do Thái (với cantillation)
- Tiếng Do Thái/Tiếng Anh
- Tiếng Do Thái/ Pháp
- Anh
- Tiếng Do Thái Torah (với bình luận)
- Aramaic Torah (với nguyên âm)
- Aramaic Torah (không có nguyên âm)

An Nhiên (theo itunes.apple)

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Tính phí
  • Dung lượng: 16,6 MB
  • Lượt xem: 317
  • Lượt tải: 307
  • Ngày:
  • Yêu cầu: iPhone, iPod touch, iPad. Thiết bị iOS 3.0 trở lên
Liên kết tải về
Link Download chính thức: