iBBDemo2 for Mac

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 3,5 MB
  • Lượt xem: 571
  • Lượt tải: 570
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac
Giới thiệu

iBBDemo2 là nền tảng chéo và nó được sử dụng để thử nghiệm các ứng dụng web và các trang web để kiểm tra nó sẽ hoạt động thế nào trên các thiết bị iPad và iPhone.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.