Top ứng dụng Game thực tế ảo tải nhiều nhất

🖼️ Laser Mazer cho iOS 1.4 Game vượt qua hàng rào laser thực tế ảo

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 06

🖼️ Animal 4D+ cho iOS Ứng dụng tạo ảnh động vật 4D kèm âm thanh cho trẻ em

🖼️
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.796

🖼️ Harry Potter: Wizards Unite cho iOS 2.1 Game Harry Potter săn quái giống Pokemon GO

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20

🖼️ Smash Tanks! cho iOS 1.0 Board game bắn tăng thực tế ảo

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13

🖼️ Ghosts 'n Guns AR cho iOS 1.0 Game bắn súng diệt ma quỷ thực tế ảo

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01

🖼️ Kings of Pool cho iOS 1.25 Game bi-a nhiều người chơi trực tuyến kết hợp AR

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01

🖼️ WrldCraft cho iOS .966 Game xây dựng giống Minecraft với công nghệ AR

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03

🖼️ Omega Wars cho iOS 1.23 Game MOBA kết hợp hành động cực hay

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01

🖼️ Spider-Man: Far From Home cho iOS 2.1 Game AR Người Nhện: Xa Nhà từ Sony

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 09

🖼️ Angry Birds Explore cho iOS 1.24 Game Bầy chim nổi giận kết hợp công nghệ AR

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01
Có tất cả 40 phần mềm.