NoteFrog Professional

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2,9 MB
  • Lượt xem: 187
  • Lượt tải: 180
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista
Giới thiệu

NoteFrog cho phép bạn tìm kiếm phần nào của thông tin trên các ghi chú bạn đã lưu, và còn tìm kiếm chúng ngay lập tức. Các phần thông tin đơn có thể đề cập tới bao gồm: các ghi chú, tên, địa chỉ, số điện thoại, các cuộc họp, ngày sinh nhật, địa chỉ trang web, các khoản chi trả, entry ngày tháng hoặc kế hoạch. Phần mềm này sẽ tìm kiếm cho dù bạn muốn NoteFrog nhớ chúng như thế nào, ở đâu và khi nào. Sau đó, phần mềm này sẽ tìm kiếm thông tin ngay lập tức.

Phiên bản mới này có:

Phiên bản 1.8 bao gồm tính năng đếm ngược thời gian và các bản vá lỗi.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

0 Bình luận
Sắp xếp theo