nVidia Detonator 56.77 WHQL

Tải về
  • Đánh giá:
    5 ★ 5 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 18 MB
  • Lượt xem: 13.311
  • Lượt tải: 13.282
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Win 2K/XP
Giới thiệu

Hỗ trợ:
GeForce2 Go

Dell 8200

Dell C840

GeForce4 420 Go
GeForce4 420 Go 32M
GeForce4 440 Go 64M"
GeForce4 440 Go


GeForce4 440 Go (Dell Mobile)

Dell Precision M50
Quadro4 500 GoGL (Dell Mobile)
GeForce4 460 Go
GeForce4 448 Go

GeForce4 4200 Go (Dell Mobile)
Quadro4 700 GoGL (Dell Mobile)


GeForce FX Go5100
GeForce FX Go5200

GeForce FX Go5250
GeForce FX Go5200 32M/64M
GeForce FX Go5600
GeForce FX Go5650
GeForce FX Go5700

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

0 Bình luận
Sắp xếp theo