🖼️ CopyTrans Manager 4.1 Quản lý iPhone/iPad/iPod không cần iTunes

🖼️
 • Phát hành: CopyTrans
 • CopyTrans Manager là phần mềm quản lý nhạc của iPhone, iPad, iPod mà không cần iTunes, cho phép sao chép nhạc, chỉnh sửa tên bài hát, danh sách nhạc... ngay trên PC.
 • windows Version: 4.1.0.0
 • Đánh giá: 63
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 151.599

🖼️ CopyTrans Shelbee 1.001 Sao lưu và phục hồi dữ liệu trong iPhone

🖼️
 • Phát hành: CopyTrans
 • CopyTrans Shelbee là một trong những giải pháp đơn giản nhất giúp người dùng sao lưu và phục hồi dữ liệu trong iPhone mà không cần iTunes.
 • windows Version: 1.001
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 125