🖼️ Lock Folder XP 3.9 Khóa folder, file chỉ với 1 click chuột

🖼️
 • Phát hành: Everstrike Software
 • Lock Folder XP là công cụ bảo mật mới, với chức năng hỗ trợ người sử dụng khóa các tập tin, thư mục và ổ đĩa cứng với mật khẩu riêng của họ.
 • windows Version: 3.9.2
 • Đánh giá: 78
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 150.567

🖼️ Universal Shield 4.7 Ẩn tập tin, thư mục nhanh chóng

🖼️
 • Phát hành: Everstrike Software
 • Universal Shield phát hành bởi Everstrike Software là công cụ bảo vệ vượt trội dành cho máy tính với chức năng làm ẩn các tập tin, thư mục, ổ cứng đồng thời thiết lập các quy tắc truy cập
 • windows Version: 4.7
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.421

🖼️ DiskBoost 2.0 Tăng tốc độ xử lý của ổ cứng

🖼️
 • Phát hành: Everstrike Software
 • DiskBoost là công cụ bảo vệ dữ liệu của bạn và tăng tốc độ xử lý ổ đĩa. Công cụ sẽ tạo ra một ổ đĩa RAM ảo trong bộ nhớ máy tính của bạn, giúp cho tốc độ xử lý ổ đĩa cứng nhanh hơn rất nhiều cùng với thời gian truy cập tập tin ngắn.
 • windows Version: 2.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 527

🖼️ USBSpy 2.3 Ghi lại, xem và phân tích lưu lượng truy cập USB

🖼️
 • Phát hành: Everstrike Software
 • USBSpy là công cụ cho phép bạn chụp, ghi lại, hiển thị và phân tích dữ liệu đang được chuyển giao giữa bất kỳ thiết bị USB kết nối với máy tính và các ứng dụng.
 • windows Version: 2.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 80

🖼️ Protect Folder 3.5 Bảo vệ tập tin, thư mục và ổ cứng di động

🖼️
 • Phát hành: Everstrike Software
 • Protect Folder là công cụ giúp bạn bảo vệ tập tin, thư mục và ổ cứng di động. Công cụ sẽ trực tiếp mã hóa tập tin và dữ liệu của bạn với một mật khẩu an toàn.
 • windows Version: 3.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 661

🖼️ Everstrike USB Security 2.6 Ngăn chặn USB truy cập trái phép

🖼️
 • Phát hành: Everstrike Software
 • Everstrike USB Security là công cụ cho phép bạn ngăn chặn các thiết bị USB trái phép trên bất kỳ máy tính hoặc toàn bộ mạng một cách dễ dàng.
 • windows Version: 2.6
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 101

🖼️ StopUSB 2.2.0.0

🖼️
 • Phát hành: Everstrike Software
 • StopUSB - một chương trình giúp người dùng bảo vệ máy tính chống lại việc rò rỉ thông tin và lây nhiễm virus qua các thiết bị USB...
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.343