🖼️
🖼️
 • ID USB Lock Key

 • ID USB Lock Key 3.5 là một phần mềm hiệu quả, bằng cách đặt password để bảo vệ máy khỏi truy cập bất hợp pháp thông qua việc sử dụng một thanh USB.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • ID Devices Lock 1.2

 • Ổ USB flash, CD, FDD rất tiện dụng, song đôi khi chúng lại là công cụ cho những kẻ đánh cắp dữ liệu trên máy tính của bạn. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để bảo vệ tài liệu của bạn khỏi sự nhòm ngó không cần thiết?
 • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
 • ID Harddisk SmartChecker 1.2

 • ID Harddisk SmartChecker là một ứng dụng được thiết kế để duy trì hiệu quả hoạt động của máy tính.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • ID Internet Optimizer 1.2

 • ID Internet Optimizer là phần mềm mạnh mẽ được thiết kế để tối ưu kết nối mạng, tối ưu bộ nhớ đệm và bộ nhớ chính.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • ID Executable Password 1.2

 • ID Executable Password là chương trình bảo vệ người dùng bằng cách sử dụng mật khẩu cho mọi tập tin thực thi Windows. Ứng dụng chỉnh sửa nội dung của các tập tin .EXE hiện hành để ngăn chặn truy xuất với một mật khẩu được chọn và chỉnh sửa bởi chính bạn.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • ID Unlocker 1.2

 • ID Unlocker là một phần mềm quản lý file với các tính năng gần giống như Windows Explorer.
 • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
 • ID Browser Backup

 • ID Browser Backup (IB) có thể sao lưu và phục hồi các thiết lập như bookmarks, cookies, danh sách các tin đã tải, dữ liệu trong Autocomplete, history, các thành phần mở rộng...
 • Xếp hạng: 4 7 Phiếu bầu
🖼️
 • ID Image Protector 1.2

 • ID Image Protector 1.2 là một chương trình được thiết kế đặc biệt cho việc bảo vệ ảnh và file của bạn bằng việc cung cấp bộ mã hóa hình ảnh chuyên nghiệp và dễ làm.
 • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
 • ID Folder Protector

 • Hầu hết người dùng máy tính, đặc biệt những máy tính không phải là tài sản cá nhân đều có nhu cầu giữ bí mật một số file hoặc một số thư mục, tránh sự tò mò vô ý hoặc cố ý của người nào đó.
 • Xếp hạng: 3 9 Phiếu bầu