🖼️
🖼️
🖼️
  • RAFT cho Android Game sinh tồn giữa biển khơi cho di động
  • Khám phá, chế tạo và sống sót là 3 nhiệm vụ chính của người chơi trong game sinh tồn RAFT. Bạn bị bỏ rơi và lênh đênh trên chiếc bè giữa đại dương vô tận. Hãy tìm cách để sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt này!
  • Xếp hạng: 2 1 Phiếu bầu