🖼️ Windows 10 Manager 3.4 Tinh chỉnh và tối ưu hóa Window 10

🖼️
 • Phát hành: Yamicsoft
 • Windows 10 Manager là phần mềm tối ưu hóa và tinh chỉnh Windows 10 cho phép thay đổi hầu như mọi khía cạnh của Windows 10, giúp tăng tốc hiệu quả hoạt động nói chung của hệ điều hành.
 • windows Version: 3.4.1
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 657

🖼️ Windows 7 Manager 5.0 Tối ưu hóa và tinh chỉnh Windows 7

🖼️
 • Phát hành: Yamicsoft
 • Windows 7 Manager là công cụ mạnh mẽ hỗ trợ người dùng tinh chỉnh và tối ưu hóa Windows 7 rất dễ dàng.
 • windows Version: 5.0.4
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.452

🖼️ Windows 7 Manager 4.4 Tối ưu và tinh chỉnh Windows 7

🖼️
 • Phát hành: Yamicsoft
 • Windows 7 Manager là công cụ mạnh mẽ để tối ưu hóa hệ điều hành của bạn ,nó giúp cho hệ thống của bạn nhanh hơn và ổn định, an toàn và cá nhân.
 • windows Version: 4.4.4
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.989

🖼️ Vista Manager (64-bit) 4.1 Tiện ích giúp hoàn thiện hệ điều hành

🖼️
 • Phát hành: Yamicsoft
 • Vista Manager là một tiện ích mạnh mẽ, có đầy đủ các chức năng để tối ưu hóa, điều chỉnh và dọn dẹp cho hệ điều hành Windows Vista. Vista Manager chứ 20 công cụ khác nhau để làm nhiệm vụ quản lý Windows Vista một cách hiệu quả.
 • windows Version: 4.1.6
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 637

🖼️ Windows 8 Manager v1.0 Tối ưu, tinh chỉnh Windows 8

🖼️
 • Phát hành: Yamicsoft
 • Windows 8 Manager là một tiện ích hệ thống giúp bạn tối ưu hóa, tinh chỉnh, sửa chữa và dọn dẹp Windows 8.
 • windows Version: v1.0.8
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.284

🖼️ WinXP Manager Tối ưu hóa Windows XP

🖼️
 • Phát hành: Yamicsoft
 • Với hơn 30 tiện ích khác nhau được tích hợp trong một phần mềm, sản phẩm giúp hệ thống hoạt động nhanh và ổn định hơn, an toàn và cá nhân hóa.
 • windows
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.104

🖼️ Vista Manager (32-bit)

🖼️
 • Phát hành: Yamicsoft
 • Vista Manager 4.1.4 là một tiện ích mạnh mẽ, có đầy đủ các chức năng để tối ưu hóa, điều chỉnh và dọn dẹp cho hệ điều hành Windows Vista. Vista Manager chứ 20 công cụ khác nhau để làm nhiệm vụ quản lý Windows Vista một cách hiệu quả.
 • windows
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.660

🖼️ Yamicsoft WinXP Manager 8.0 Quản lý và tối ưu Windows Xp hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: yamicsoft
 • Với WinXP Manager, bạn có thể dễ dàng “can thiệp sâu” vào các chức năng của Windows XP, điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn cũng như tối ưu hóa hệ thống.
 • windows Version: 8.0.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 740

🖼️ Advanced System Cleaner 1.8 Giải phóng bộ nhớ

🖼️
 • Phát hành: Yamicsoft
 • Advanced System Cleaner là một tiện ích mạnh mẽ giải phóng ổ cứng của bạn bằng cách gỡ bỏ ứng dụng thừa, xóa bỏ những file rác không cần thiết, tìm những file trùng lặp...
 • windows Version: 1.8.1
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.227