🖼️
 • Windows 10 Manager

  Tinh chỉnh và tối ưu hóa Window 10
 • Windows 10 Manager là phần mềm tối ưu hóa và tinh chỉnh Windows 10 cho phép thay đổi hầu như mọi khía cạnh của Windows 10, giúp tăng tốc hiệu quả hoạt động nói chung của hệ điều hành.
 • Xếp hạng: 2 4 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Windows 7 Manager

  Tối ưu và tinh chỉnh Windows 7
 • Windows 7 Manager là công cụ mạnh mẽ để tối ưu hóa hệ điều hành của bạn ,nó giúp cho hệ thống của bạn nhanh hơn và ổn định, an toàn và cá nhân.
 • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
 • Vista Manager (64-bit)

  Tiện ích giúp hoàn thiện hệ điều hành
 • Vista Manager là một tiện ích mạnh mẽ, có đầy đủ các chức năng để tối ưu hóa, điều chỉnh và dọn dẹp cho hệ điều hành Windows Vista. Vista Manager chứ 20 công cụ khác nhau để làm nhiệm vụ quản lý Windows Vista một cách hiệu quả.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • WinXP Manager

  Tối ưu hóa Windows XP
 • Với hơn 30 tiện ích khác nhau được tích hợp trong một phần mềm, sản phẩm giúp hệ thống hoạt động nhanh và ổn định hơn, an toàn và cá nhân hóa.
 • Xếp hạng: 4 6 Phiếu bầu
🖼️
 • Vista Manager (32-bit)

 • Vista Manager 4.1.4 là một tiện ích mạnh mẽ, có đầy đủ các chức năng để tối ưu hóa, điều chỉnh và dọn dẹp cho hệ điều hành Windows Vista. Vista Manager chứ 20 công cụ khác nhau để làm nhiệm vụ quản lý Windows Vista một cách hiệu quả.
 • Xếp hạng: 4 6 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Advanced System Cleaner

  Giải phóng bộ nhớ
 • Advanced System Cleaner là một tiện ích mạnh mẽ giải phóng ổ cứng của bạn bằng cách gỡ bỏ ứng dụng thừa, xóa bỏ những file rác không cần thiết, tìm những file trùng lặp...
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu