PhotoTouch for iOS Công cụ chỉnh sửa ảnh

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 5,6 MB
  • Lượt xem: 682
  • Lượt tải: 676
  • Ngày:
  • Yêu cầu: iPhone, iPod touch, and iPad. iOS 5.0 or later.
Giới thiệu

PhotoTouch là công cụ chỉnh sửa ảnh, người dùng có thể dễ dàng thực hiện các chỉnh sửa cho những bức ảnh trong iPhone/iPod Touch. Chỉnh sửa hình ảnh đơn giản, làm cho hình ảnh đẹp hơn, chỉnh sửa độc đáo, nghệ thuật…

PhotoTouch for iOS

Chức năng cơ bản:

- Bạn có thể thực hiện chỉnh sửa cho hình ảnh từ 30 loại, 59 menu.

- Bạn có thể chọn các bức ảnh từ Photos App, máy ảnh, hoặc album PhotoTouch.

- Thay đổi kích thước (một nửa, một phần tư) của bức anh trước khi đọc.

- Thay đổi kích thước (một nửa, một phần tư và kích thước hình nền) của bức ảnh trước khi lưu.

- Đính kèm hình ảnh khi gửi mail từ PhotoTouch.

Công cụ

- Cắt

- Xoay và cắt hình

- Xoay (chọn màu nền)

Lê Tuyết

Liên kết tải về

Link Download chính thức: