Rachota for Mac

Tải về

3 (1) Rachota Project Miễn phí 205 Dung lượng: 598 KB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X

Thời kỳ sử dụng phiếu đục lỗ hay đồng hồ tính giờ làm việc đã qua, nhưng nhu cầu kiểm soát thời gian làm của nhân viên thì chưa. Rachota là một ứng dụng nhỏ và di động có thể sử dụng ở bất cứ đâu và theo dõi nhiều dự án cùng một lúc. Dữ liệu được trình bày gọn gàng dưới dạng biểu đồ và có thể được kết hợp lại thành báo cáo tùy biến cho mục đích phân tích chuyên sâu. Rachota có thể duyệt lại dữ liệu và đưa ra đề nghị về việc làm thế nào để tối đa hoặc cải thiện thời gian của người sử dụng. Rachota hỗ trợ 11 thứ tiếng và có dung lượng nhỏ đủ để đem theo trên một ổ USB nhỏ. Cảnh báo rằng: để ngăn cản việc theo dõi thời gian bừa bãi, ứng dụng này được thiết kế với khả năng chỉnh sửa hạn chế. Khi bạn đã quy định các thông số, rất khó để có thể thay đổi chúng.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 598 KB
  • Lượt xem: 208
  • Lượt tải: 205
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X
Liên kết tải về
Link Download chính thức: