🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Học chính tả tiếng Việt Luyện chính tả tiếng Việt
  • Phần mềm Học chính tả tiếng Việt là phần mềm đầu tiên của Việt Nam được thiết kế để học, thực hành, ôn luyện, kiểm tra về chính tả tiếng Việt một cách đầy đủ, bài bản và đa dạng nhất.
  • Xếp hạng: 4 52 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Dạy Tiếng Việt 5 Hỗ trợ dạy tiếng Việt lớp 5
  • Dạy tiếng Việt 5 là phần mềm được thiết kế dành cho giáo viên hướng dẫn và giảng dạy trực tiếp trên máy tính. Toàn bộ nội dung được mô phỏng theo đúng chương trình sách giáo khoa tiếng Việt 5, do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành.
  • Xếp hạng: 3 15 Phiếu bầu