🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Parallels Workstation 2.2.2222
  • Parallels Workstation là phần mềm thương mại có chức năng tạo môi trường ảo (ảo hoá) để chạy nhiều hệ điều hành cùng lúc trên một thiết bị duy nhất.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • SysTools Access Recovery Công cụ chỉnh sửa Access
  • SysTools Access Recovery là công cụ sửa chữa cơ sở dữ liệu Access cao cấp, có thể khôi phục cơ sở dữ liệu MS Access bị hỏng. Phần mềm này hỗ trợ sửa chữa cơ sở dữ liệu Access của MS Office 97/2000/XP/2003.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Parallels Virtuozzo Containers Giải pháp ảo hóa hiệu quả
  • Parallels Virtuozzo Containers là giải pháp ảo hóa hệ điều hành mạnh mẽ, khai thác đầy đủ năng lực của hạ tầng công nghệ thông tin bằng cách gia tăng việc tận dụng tài nguyên dư thừa của các máy chủ hiện hữu gấp 2 – 3 lần so với các công nghệ khác.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️