🖼️
🖼️
🖼️
  • Microsoft Visual Studio 2010 Professional Phần mềm hỗ trợ lập trình

  • Để sử dụng CTP, các lập trình viên cần trang bị phiên bản mới nhất của bộ công cụ Windows Phone Developer Tools và Visual Studio 2010 Professional. "Nếu không có Visual Studio 2010 Professional, bạn có thể cài bản dùng thử của Visual Studio Professional”.
  • Xếp hạng: 5 12 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Microsoft Visual Studio 11 Professional Beta Công cụ hỗ trợ lập trình

  • Microsoft Visual Studio 11 Professional Beta có thể được coi là 1 trong những môi trường phát triển ứng dụng với nhiều giải pháp công nghệ mới, dễ dàng giúp người dùng rút gọn quá trình tạo, kiểm tra và triển khai phần mềm cho Microsoft Windows, Microsoft
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2010

  • Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2010 là nền tảng cốt lõi của giải pháp quản lý vòng đời cho ứng dụng của Microsoft (ALM). Nó có khả năng tự động hóa quá trình phân phối phần mềm đồng thời cung cấp cho bạn các công cụ cần thiết để quản lý dự
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️