Smart Math Calculator for Mac

Tải về
4 (2) Runiter Dùng thử 871 Dung lượng: 2,4 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.0 or later

Smart Math Calculator for Mac là phần mềm tính toán nhanh nhất và thuận tiện nhất trên toàn thế giới.

Smart Math Calculator

Tính năng:

- Gõ mọi biểu thức toán học và xem kết quả.

- Trên 20 chức năng toán học và hằng số khoa học.

- Nhận kết quả chính xác đến 1000 chữ số thập phân.

- Nhận kết quả dưới dạng phân số.

- Xác định tùy biến và chức năng riêng của bạn.

- Tính toán siêu nhanh.

Đặng Hương

Cách tính toán biểu thức toán học:

Khi khởi động, Smart Math Calculator sẽ hiện ra một hộp văn bản chức năng trống để sử dụng. Nếu không thấy hộp văn bản chức năng nào, bạn có thể thêm vào bằng cách click vào nút hình bút chì màu vàng “"Add new equation" như khoanh tròn bên dưới đây.

Smart Math Calculator

Hộp văn bản chức năng mới sẽ được thêm vào với 0.0 như kết quả hiển thị ở phía trên bên phải.

Trong hộp văn bản màu vàng, gõ biểu thức toán học cần tính. Chẳng hạn, chúng tôi định gõ biểu thức sau:

3^2+sin(pi/2)+round(5.6)+(log(100)/2)+root(4)

Khi bạn gõ biểu thức toán học trên, chương trình ngay lập tức tính toán kết quả và hiển thị vào khu vực trước hộp văn bản màu vàng như hình chỉ ra dưới đây.

Smart Math Calculator

Nếu xuất hiện lỗi trong biểu thức toán học bạn gõ, lỗi đó sẽ được bôi đỏ cho đến khi nào bạn sửa lỗi xong:

Smart Math Calculator

Để xem chi tiết lỗi đó, hãy nhấn ENTER hoặc di chuột xung quanh phần biểu thức bôi đỏ.

Smart Math Calculator

Xác định tùy biến riêng của bạn:

Bạn có thể xác định tùy biến riêng trong Smart Math Calculator đơn giản bằng cách sử dụng = toán tử. Ví dụ, bạn có thể gõ:

a =2.5

Hoặc bạn có thể thêm vào biểu thức toán học theo ý muốn.

root(a^2+b^2)

Sau đó nhấn ENTER. Smart Math Calculator sẽ tự động thêm a= và b= và đợi giá trị cho những tùy biến đó:

Smart Math Calculator

Xác định chức năng riêng của bạn:

Xác định chức năng cũng dễ như tùy biến vậy. Nó bắt đầu với một cái tên và theo sau là danh sách các tham số trong ngoặc đơn hoặc dấu =. Ví dụ, bạn có thể gõ:

my_func(x, y) = x+y^2

Hoặc bạn có thể thêm chức năng trong biểu thức toán học theo ý muốn. Ví dụ:

100+interestOf(100, 0.05)

Sau đó nhấn ENTER. Smart Math Calculator sẽ tự động thêm chức năng interestOf (x,y) và đợi bạn thực hiện chức năng đó:

Smart Math Calculator

Trong ví dụ trên, chúng tôi đã tính toán lợi nhuận dựa trên số lượng x và lãisuất y. Để chức năng đó được rõ ràng hơn, bạn có thể ghi lại tên tham số như bên dưới:

Smart Math Calculator

4 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2,4 MB
  • Lượt xem: 886
  • Lượt tải: 871
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.0 or later
Liên kết tải về