SpellingCity for iOS 1.5.1 Game học từ vựng tiếng anh cho iPhone/iPad

Tải về

5 (2) SpellingCity Miễn phí 767 Dung lượng: 28,6 MB Ngày: Yêu cầu: iOS 4.0 or later

VocabularySpellingCity là một trò chơi thú vị để học chính tả và từ vựng tiếng Anh bằng cách tham gia những trò chơi sử dụng danh sách từ ngữ bất kỳ.

Hoạt động phổ biến nhất là SpellingTestMe, HangMouse và những trò chơi từ vựng có sẵn cho những game thủ cao cấp. Danh sách từ ngữ phổ biến nhất là những từ ghép, Hunger Game và những từ SAT. Phiên bản miễn phí bao gồm 10 danh sách từ vựng tiếng Anh phổ biến nhất, 8 trò chơi và hoạt động học tập phổ biến nhất.

Spelling TestMe là một bài kiểm tra phát âm đọc to từng từ, sử dụng trong một câu và lặp đi lặp lại từ đó nhiều lần. Người học có thể làm bài ở bất kỳ đâu mà vẫn nhận được phản hồi ngay lập tức sau khi hoàn thành bài kiểm tra.

HangMouse là một chương trình trong game ưa thích, cho phép người chơi giải mã mỗi từ trong một phiên bản thân thiện của Hangman truyền thống. Người chơi sẽ phải tìm ra từ trước khi chú chuột bị mèo bắt.

Spelling City for iOSSpelling City for iOSSpelling City for iOS

Missing Letter là một trò chơi thú vị dành cho người chơi ở mọi lứa tuổi. Thậm chí trẻ em cũng có thể nhận dạng từ bị mất bằng cách cố gắng tìm ra chữ cái bị mất và hoàn thiện phần chính tả, từ vựng của từ.

Alphabetize là một hoạt động được sử dụng để luyện tập xếp từ vào trật tự bảng chữ cái - một kỹ năng học chữ quan trọng dành cho các bé từ khi còn nhỏ. Người chơi sẽ thấy thích thú khi tham gia các hoạt động và trò chơi Alphabetize này.

Spelling TeachMe là hoạt động lớn để giới thiệu một danh sách từ mới cho sinh viên. Mỗi từ được đọc to, đánh vần từng chữ cái một và được sử dụng trong một câu giàu nội dung.

Sentence Unscramble (sắp xếp câu) giúp người chơi luyện tập cấu trúc câu cũng như dựa vào ngữ cảnh sắp xếp từ bị xáo trộn thành câu hoàn chỉnh.

Word Unscramble (sắp xếp từ) là một trò chơi phổ biến, đó là một biến thể của trò chơi chữ khác như tráo đổi, trộn văn bản và đảo chữ cái.

Người chơi cao cấp của Vocabulary SpellingCity có quyền truy cập vào chín chương trình từ vựng cao cấp bổ sung và những hoạt động từ vựng cũng như làm các bài luận và nhật ký.

Danh sách các từ phổ biến có thể được bổ sung bởi những thành viên đã đăng ký (đăng ký thành viên hoàn toàn miễn phí) trên trang web www.spellingcity.com để sử dụng trong các trò chơi và các hoạt động trong những ứng dụng của Vocabulary Spelling City.

Hương Ly

5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 1.5.1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 28,6 MB
  • Lượt xem: 903
  • Lượt tải: 767
  • Ngày:
  • Yêu cầu: iOS 4.0 or later
Liên kết tải về
Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm