Tinderbox for Mac

Tải về
3 (1) Eastgate Systems Dùng thử 355 Dung lượng: 32,5 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel/10.6 Intel

Tinderbox giúp lưu trữ các ghi chú, ý tưởng, kế hoạch của bạn. Nó có thể giúp bạn sắp xếp, phân tích và hiểu chúng. Ngoài ra, Tinderbox còn giúp bạn chia sẻ ý tưởng thông qua các trang Weblogs và Web journals. Đây thực sự là ứng dụng quản lý nội dung cá nhân dành cho bạn.

Tinderbox sẽ lên bản đồ cho các ghi chú khi bạn tạo. Xây dựng mối quan hệ bằng cách sắp xếp các ghi chú, sắp xếp chúng với hình khối và màu cũng như kết nối chúng. Tinderbox cho phép bạn ghi lại các ý tưởng nhanh chóng và giữ chúng ở nơi bạn có thể tìm thấy khi cần.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 32,5 MB
  • Lượt xem: 363
  • Lượt tải: 355
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel/10.6 Intel
Liên kết tải về

Link Download chính thức: