Wondershare Disk Manager Free 1.0.0 Công cụ quản lý phân vùng miễn phí

Tải về
4 (2) Wondershare Miễn phí 1.996 Dung lượng: 5,9 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Wondershare Disk Manager Free là công cụ quản lý phân vùng miễn phí dành cho người sử dụng ở mọi cấp độ để sao chép ổ đĩa cứng và quản lý các phân vùng. Với các hướng dẫn hoàn chỉnh, bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về tình trạng mất mát dữ liệu khi cần sao chép ổ đĩa/phân vùng, tạo, định lại kích thước, xóa và khôi phục phân vùng. Giờ đây, bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng Wondershare Disk Manager Free để tăng khoảng trống và tái cấu trúc ổ đĩa cứng để đạt hiệu quả tối ưu.

Wondershare Disk Manager Free

Chức năng chính:

 • Create Partition: Tạo phân vùng mới hoặc phân vùng lại ổ đĩa cứng của bạn để sử dụng hiệu quả hơn.
 • Resize Partition: Mở rộng phân vùng sang kích thước lớn hơn hoặc giảm thiểu kích thước phân vùng mà không làm mất dữ liệu.
 • Copy Partition/Disk: Sao chép phân vùng/ổ đĩa cứng cũng như tất cả các tập tin trong nó để sao lưu. Bạn có thể lưu trữ bản sao chép đó vào phân vùng hoặc thiết bị lưu trữ khác.
 • Delete Partition: Xóa một hoặc tất cả các phân vùng. Bạn có thể lựa chọn để chia nhỏ dữ liệu trong phân vùng đó.
 • Format Partition: Chuẩn bị cài đặt hệ điều hành hoặc sắp xếp lại ổ đĩa cứng của bạn.
 • Recover Partition: Khôi phục những phân vùng bị mất cũng như các tập tin trong nó trong trường hợp lỗi phần mềm/phần cứng, virus tấn công,…
 • Set Partition Active: Máy tính của bạn sẽ boot từ phân vùng hoạt động.
 • Hide/unhide Partition: Làm ẩn phân vùng quan trọng của bạn và ngăn chặn truy cập trái phép.
 • Explore Partition: Bạn có thể xem cấu trúc của phân vùng đã lựa chọn, nhưng nội dung các tập tin sẽ không được hiển thị.
 • Change Volume Label: Cho phép bạn thay đổi label dung lượng bằng cách click chuột phải và lựa chọn Advance.

Yêu cầu hệ thống:

 • CPU: 800 MHz.
 • RAM: 512 MB trên Windows XP; 1.5 GB trên Windows 7/Vista.
 • Ổ đĩa cứng: 10 MB cho các tập tin ứng dụng.
  • 1.2 GB ổ đĩa cứng trống trong phân vùng hệ thống trên Windows XP.
  • 2.7 GB ổ đĩa cứng trống trong phân vùng hệ thống trên Windows 7/Vista.
 • Cài đặt và khởi chạy chương trình bằng tài khoản admin.

Hướng dẫn sử dụng Wondershare Disk Manager Free:

Wondershare Disk Manager Free là công cụ hữu hiệu dành cho tất cả các đối tượng người sử dụng để sao chép ổ đĩa và quản lý các phân vùng. Giao diện đơn giản và dễ sử dụng cho phép bạn tự quản lý phân vùng một cách dễ dàng.

Sau khi cài đặt, khởi chạy phần mềm và làm theo các bước sau để quản lý phân vùng của bạn.

Phần 1: Định lại kích thước phân vùng

Module Resize Partition gồm có 2 chức năng: Extend Partition (Mở rộng phân vùng) và Shrink Partition (Thu nhỏ phân vùng). Nó thực sự hữu ích khi ổ đĩa hệ thống của bạn không còn khoảng trống, hoặc bạn cần sắp xếp lại ổ đĩa cứng để sử dụng tối ưu.

a. Thu nhỏ phân vùng

Bước 1: Lựa chọn phân vùng bạn muốn thu nhỏ, click "Resize" ở menu trên cùng, hoặc click chuột phải và lựa chọn "Resize/Move".

Wondershare Disk Manager Free

Bước 2: Thiết lập kích thước phân vùng bằng cách kéo thanh. Ngoài ra, bạn còn có thể trực tiếp nhập kích thước phân vùng.

Wondershare Disk Manager Free

Sau đó click "Resize", giao diện màn hình sẽ hiện ra.

Wondershare Disk Manager Free

Bước 3: Click "Apply" ở menu trên cùng để áp dụng thao tác và khởi động lại máy tính. Sau đó, phân vùng sẽ được thu nhỏ thành công.

Wondershare Disk Manager Free

b. Mở rộng phân vùng

Để mở rộng phân vùng, buộc phải có khoảng trống chưa được phân bổ trên ổ đĩa cứng của bạn. Nếu không, bạn cần phải thu nhỏ các phân vùng khác để giải phóng khoảng trống chưa phân bổ. Ngoài ra, khoảng trống chưa phân bổ đó nên ở bên cạnh phân vùng mà bạn sẽ mở rộng.

Wondershare Disk Manager Free

Bước 1: Nếu nó không nằm cạnh phân vùng đó, bạn cần phải thay đổi vị trí của nó với phân vùng khác trước tiên.

Lựa chọn phân vùng, và click "Resize" ở menu trên cùng, hoặc click chuột phải rồi lựa chọn "Resize/Move".

Wondershare Disk Manager Free

Bước 2: Kéo phân vùng tới kích thước phù hợp. Bạn không cần phải thay đổi kích thước của nó.

Wondershare Disk Manager Free

Sau đó click "Resize", giao diện màn hình sẽ hiện ra.

Wondershare Disk Manager Free

Bước 3: Click "Apply" ở menu trên cùng để áp dụng thao tác và khởi động lại máy tính. Sau đó, phân vùng sẽ được mở rộng thành công.

Phần 2: Sao chép phân vùng

Chương trình sẽ kiểm tra ổ đĩa cứng của bạn để xem có đủ khoảng trống chưa phân bổ để tạo bản sao chép hay không. Nếu không có đủ khoảng trống chưa phân bổ, hãy thu nhỏ phân vùng gốc (nếu còn nhiều khoảng trống trên nó), hoặc thu nhỏ các phân vùng khác để giải phóng khoảng trống chưa phân bổ.

Wondershare Disk Manager Free

Bước 1: Lựa chọn phân vùng mà bạn muốn sao chép, click Copy ở bảng trên cùng, hoặc click chuột phải và lựa chọn "Copy Partition" ở menu bên phái.

Wondershare Disk Manager Free

Bước 2: Lựa chọn khoảng trống chưa phân bổ mà trên đó bạn sẽ tạo bản sao chép, và click "Next".

Wondershare Disk Manager Free

Bước 3: Ở đây, bạn có thể thiết lập các thuộc tính phân vùng như nhãn dung lượng, ký tự ổ và loại (primary/logical).

Wondershare Disk Manager Free

Sau khi thiết lập chúng, click "Copy", giao diện màn hình sẽ hiện ra. Click "Apply" để kích hoạt bản sao chép phân vùng của bạn.

Wondershare Disk Manager Free

Lưu ý: Ổ đĩa mục tiêu phải lớn hơn ổ đĩa nguồn. Nếu không, ổ đĩa bản sao sẽ không thể tiếp tục.

Phần 3: Tạo phân vùng

Bước 1: Lựa chọn khoảng trống chưa phân bổ trên ổ đĩa cứng của bạn, click nút "Create" hoặc click chuột phải và lựa chọn "Create".

Wondershare Disk Manager Free

Bước 2: Thiết lập kích thước phân vùng bằng cách kéo thanh. Bạn còn có thể trực tiếp nhập kích thước phân vùng.

Bước 3: Nhập các thuộc tính phân vùng. Ở đây bạn có thể nhập hệ thống tập tin, nhãn phân vùng, ký tự ổ, loại phân vùng và kích thước của phân vùng mới.

Bước 4: Sau khi thiết lập các thuộc tính phân vùng, click "Create", và giao diện màn hình sẽ hiện ra.

Sau đó click "Apply" để kích hoạt thao tác của bạn và phân vùng mới sẽ được tạo ra trong một giây.

Đặng Hương

4 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: 1.0.0
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 5,9 MB
 • Lượt xem: 2.040
 • Lượt tải: 1.996
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Liên kết tải về

Có thể bạn quan tâm