Classic Start Menu 3.88

Link Download Classic Start Menu chính:
🖼️
 • HARDiNFO Tiện ích cung cấp thông tin hệ thống

 • HARDiNFO là một ứng dụng được cung cấp hoàn toàn miễn phí nhằm giúp người dùng Windows dễ dàng theo dõi và nắm bắt toàn bộ thông tin liên quan đến các thành phần phần mềm & phần cứng trong máy tính của mình.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Windows XP Service Pack 3 Gói dịch vụ Windows

 • Đây là bản nâng cấp mới nhất dành cho Windows XP do Microsoft phát hành. Phiên bản này hoàn toàn miễn phí có thể tải trực tiếp về để cài đặt offline hoặc có thể update qua chức năng AutoUpdate có sẵn trong Windows XP.
 • Xếp hạng: 4 390 Phiếu bầu
🖼️
 • SecondShell

 • SecondShell sẽ tăng cường một số phím nóng, thao tác chuột hữu dụng cho Windows 7 - hệ điều hành vốn được tích hợp số lượng phím nóng để thực thi tác vụ nhiều nhất từ trước tới nay của Microsoft.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Paragon Go Virtual (64-bit)

 • Paragon Go Virtual cho phép bạn “biến” ổ đĩa trên máy thật thành file đĩa ảo để sử dụng trong máy ảo của VMware, VirtualBox hay Virtual PC.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Hệ điều hành