Hide Files & Folders

Link Download Hide Files & Folders chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
 • UnlockMe

 • UnlockMe được thiết kế để trở thành một Windows Explorer extension hữu dụng, cho phép người dùng chỉ cần một kích chuột đơn giản lên file hoặc thư mục cũng có thể dễ dàng loại bỏ được thông báo lỗi hoặc đóng được quá trình nào đó đang khóa mục.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Steganos Backup 2011

 • Với Steganos Backup 2011, người dùng có thể bảo vệ dễ dàng và hiệu quả dữ liệu quan trọng của mình khỏi việc bị mất do những lỗi liên quan tới phần cứng và phần mềm.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • ISTS PDF Protector

 • PDF Protector Software là công cụ dùng để bảo vệ tập tin PDF bằng cách thiết lập mật khẩu cho tập tin đó.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • CryptSync Đồng bộ hóa thư mục

 • CryptSync là công cụ nhỏ gọn có chức năng đồng bộ hóa hai thư mục đồng thời mã hóa nội dung bên trong một thư mục.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Mã hóa dữ liệu