IZArc 4.4

Tải xuống IZArc 4.4

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống IZArc 4.4 được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Link Download IZArc chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ A-PDF HTML to PDF

🖼️
 • Phát hành: A-PDF
 • A-PDF HTML to PDF là công cụ tuyệt vời, có khả năng chuyển đổi nhanh chóng file HTML và các trang web sang dữ liệu chuyên nghiệp có chất lượng cao theo định dạng file PDF.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.080

🖼️ FolderMill 2.0 Phần mềm chuyển đổi tài liệu hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: fCoder Group
 • FolderMill là một ứng dụng giúp người dùng tự động chuyển đổi tài liệu Word, bảng tính Excel và trình chiếu PowerPoint sang PDF, JPEG, TIFF hay các định dạng ảnh khác. Bên cạnh đó, nó còn cung cấp một cách dễ dàng để thực hiện toàn bộ các tác vụ xử lý tài liệu.
 • windows Version: 2.0

🖼️ ShadowBack 1.5

🖼️
 • Phát hành: Warm and Fuzzy Logic
 • ShadowBack 1.5 cho phép lựa chọn trong 2 chức năng đơn giản là sao lưu Computer và sao lưu công việc, hai chức năng này sẽ tự động sao lưu những tập tin hệ thống quan trọng và những tập tin hay phần mềm cá nhân.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.120

🖼️ SunlitGreen Photo Manager

🖼️
 • Phát hành: SunlitGreen Software
 • Một phần mềm quản lý ảnh đơn giản, miễn phí và rất dễ sử dụng. Phần mềm này cho phép bạn sắp xếp, tìm duyệt, đưa lời bình và tìm kiếm album ảnh kỹ thuật số của mình...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 274

🖼️ F-Secure Online Backup Sao lưu, truy cập, chia sẻ các tập tin an toàn và dễ dàng

🖼️
 • Phát hành: F-Secure
 • F-Secure Online Backup là phần mềm mạnh mẽ để sao lưu, khôi phục, truy cập và chia sẻ dữ liệu hoàn toàn tự động.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 63
Xem thêm Nén - Giải nén