IZArc 4.4

Link Download IZArc chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ Simpo PDF Merge & Split

🖼️
 • Phát hành: Simpo
 • Simpo PDF Merge & Split được thiết kế để nối các file PDF và cắt các file PDF. Với công cụ này, người dùng có thể dễ dàng nối các file PDF sang file đơn PDF.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 969

🖼️ Convert Excel to Pdf Chuyển đổi file Excel sang Pdf

🖼️
 • Phát hành: Convert PDF to Word
 • Convert Excel to Pdf là phần mềm chuyển đổi an toàn và rất đáng tin cậy, có thể chuyển đổi các file Excel (xls, xlsx, xlsm) sang dữ liệu PDF...
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.928

🖼️ DataNumen RAR Repair 2.7 Sửa lỗi tập tin nén Rar

🖼️
 • Phát hành: DataNumen
 • DataNumen RAR Repair (ARAR) 2.7 là một tiện ích cao cấp để sửa chữa những tệp tin RAR bị hỏng hoặc bị phá huỷ. ARAR sử dụng những công nghệ cao cấp để quét các thư mục lưu trữ "có vấn đề".
 • windows Version: 2.7
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.628

🖼️ F-Secure Online Backup Sao lưu, truy cập, chia sẻ các tập tin an toàn và dễ dàng

🖼️
 • Phát hành: F-Secure
 • F-Secure Online Backup là phần mềm mạnh mẽ để sao lưu, khôi phục, truy cập và chia sẻ dữ liệu hoàn toàn tự động.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 63

🖼️ BackupLife 1.6 Sao lưu và bảo vệ dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: BackupLife
 • BackupLife là một ứng dụng cho phép sao lưu tất cả dữ liệu trên máy tính của bạn lên một cơ sở lưu trữ an toàn trên Internet.
 • windows Version: 1.6.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 135
Xem thêm Nén - Giải nén