MagicCute Data Backup

Link Download MagicCute Data Backup chính:

🖼️ OpenPuff 4.00 Ẩn dữ liệu trong tệp tin khác

🖼️
 • Phát hành: Cosimo Oliboni
 • OpenPuff là một ứng dụng cho phép người dùng giấu tài liệu vào tệp mã hóa để gửi. Công cụ này khá hữu ích cho những người gửi thông tin tuyệt mật mà không muốn bị chú ý.
 • windows Version: 4.00
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 490

🖼️ Steganos Privacy Suite 15.0 Tiện ích bảo mật dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: Steganos
 • Steganos Privacy Suite là một giải pháp hữu hiệu giúp người dùng bảo vệ mật khẩu và tất cả dữ liệu riêng tư của mình khỏi bị truy cập trái phép.
 • windows Version: 15.0.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.413

🖼️ Cryptainer ME 11.5 Giải pháp bảo vệ tập tin và thư mục

🖼️
 • Phát hành: Cypherix
 • Cryptainer ME là một giải pháp bảo vệ tập tin và thư mục của hãng phần mềm Cypherix. Chương trình này có thể chạy trên nhiều hệ điều hành và rất dễ sử dụng.
 • windows Version: 11.5.0.0

🖼️ Memeo Instant Backup Sao lưu dữ liệu hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: Memeo
 • Với Memeo Instant Backup, người dùng sẽ có thiết bị lưu trữ để lưu tất cả các file đã sao lưu. Tất cả những gì bạn muốn là nhanh chóng sao lưu tất cả các file.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 682

🖼️ PC Disk Clone X 11.5 Tiện ích sao lưu và phục hồi Windows

🖼️
 • Phát hành: PCDiskTools
 • PC Disk Clone X là một chương trình sao lưu Windows mà cho phép bạn nhân bản ổ cứng máy tính để sao lưu dữ liệu hoặc di chuyển hệ thống sang một máy tính khác.
 • windows Version: 11.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 167
Xem thêm Mã hóa dữ liệu