Microsoft Office 2010 Service Pack 2

Link Download Microsoft Office 2010 Service Pack 2 chính:

🖼️ Microsoft Office Servers 2007 Service Pack 1 (32 bit)

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Service Pack 1 cung cấp các bản cập nhật mới nhất cho tất cả hệ thống Microsoft Office Servers 2007. Microsoft Office Servers 2007 SP1 giúp cải thiện khả năng ổn định và cải tiến hiệu suất trong khi vẫn giữ được bảo mật cho người dùng.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.997

🖼️ WordPerfect Office X6 Bộ ứng dụng văn phòng

🖼️
 • Phát hành: Corel
 • WordPerfect Office X6 là phần mềm giúp bạn tìm kiếm tài liệu, nhập tài liệu, bảng tính, xuất tài liệu, và quản lý email.
 • windows Version: X6
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.330

🖼️ Recovery Toolbox for SQL Server

🖼️
 • Phát hành: Recovery Toolbox, Inc
 • Recovery Toolbox for SQL Server có thể sử dụng để sửa chữa dữ liệu từ cơ sở dữ liệu bị lỗi trong định dạng MS SQL Server (file .mdf).
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 547

🖼️ Microsoft Word Viewer 12.0 Xem, in và copy file DOC mà không cần cài Word

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Word Viewer là chương trình dùng để xem, in và copy tài liệu Word ngay cả khi bạn chưa cài đặt Word. Đây là tiện ích thay thế cho Word Viewer 2003 và các phiên bản trước đó.
 • windows Version: 12.0.6015.5000
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26.732

🖼️ Boxoft PPT to EXE

🖼️
 • Phát hành: Boxoft Co , Ltd
 • Boxoft PPT To EXE là phàn mềm có thể chuyển đổi các file trình chiếu PPT hoặc ảnh sang slideshow trình chiếu có hỗ trợ âm thanh...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.000
Xem thêm Phần mềm soạn thảo