Download O&O DiskRecovery 64 bit

Tải xuống Download O&O DiskRecovery 64 bit

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Download O&O DiskRecovery 64 bit được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được
Link Download O&O DiskRecovery chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
  • AOMEI Backupper Phần mềm sao lưu, backup Windows

  • AOMEI Backupper là phần mềm sao lưu mạnh mẽ. AOMEI Backupper không chỉ cung cấp cho người dùng khả năng sao lưu ổ đĩa và phân vùng, mà còn sao lưu boot sector và tập tin hệ thống.
  • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu
🖼️
  • Areca Backup Phần mềm khôi phục dữ liệu

  • Areca Backup là một công cụ sao lưu tập tin được viết bằng Java. Nó hỗ trợ nén dữ liệu mã hóa, sao lưu cao cấp, theo dõi lược sử các tập tin và nhiều tính năng khác.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Khôi phục dữ liệu