ReactOS 0.4.7 (BootCD)

Tải xuống ReactOS 0.4.7 (BootCD)

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống ReactOS 0.4.7 (BootCD) được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Link Download ReactOS chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ CreateInstall 6.1 Công cụ tạo file cài đặt

🖼️
 • Phát hành: Gentee
 • CreateInstall là một công cụ linh hoạt dùng để tạo các bộ cài đặt cho các chương trình ứng dụng, file nén tự bung, …
 • windows Version: 6.1.0
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.796

🖼️ Sanboxie Control

🖼️
 • Phát hành: Ronen Tzur
 • Nếu muốn thử nghiệm những phần mềm mới lạ, không rõ nguồn gốc, phải thường xuyên vào những trang web độc hại thì bạn phải chuẩn bị một hệ thống bảo mật thật tốt...
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.940

🖼️ StrokesPlus (32-bit) Chuyển các hoạt động phức tạp thành một cái … bấm chuột

🖼️
 • Phát hành: StrokesPlus
 • StrokesPlus 1.6.2 là phần mềm miễn phí này gán các hành động dựa trên cử chỉ con chuột để tự động hoặc đơn giản hóa nhiều nhiệm vụ thông thường.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 544

🖼️ SymMover Di chuyển chương trình cài đặt đến thư mục khác hoặc đĩa cứng khác

🖼️
 • Phát hành: Moba Software
 • Khi nói đến cài đặt chương trình trên Windows, hầu hết các chương trình sẽ được cài đặt theo một qui luật nhất định. Thiết lập vị trí cài đặt mặc định cho thư mục Program Files trên hệ thống của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.771

🖼️ PC Remote Registry Merge Kết hợp bất kỳ tập tin registry

🖼️
 • Phát hành: Remote PC Tools
 • PC Remote Registry Merge là công cụ cho phép bạn nhập/kết hợp bất kỳ tập tin registry (.reg) cho máy tính từ xa thông qua NT Networks dưới quyền administrator.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 305
Xem thêm Hệ điều hành