Sorax Reader 2.2.6315.46

Link Download Sorax Reader chính:

🖼️ Ten Thumbs Typing Tutor4.7 4.7

🖼️
 • Phát hành: Runtime Revolution
 • Ten Thumbs Typing Tutor là phần mềm tốt nhất để tìm hiểu cách đặt ngón tay đúng trên bàn phím. Nó có nhiều tính năng lựa chọn, nhiều trò chơi sôi động giúp bạn có thể luyện tập, bổ sung các bài học, tốc độ quản lý, cấp giấy chứng nhận kiểu gõ, điều chỉnh
 • windows Version: 4.7
 • Đánh giá: 51
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 50.842

🖼️ Winsome TIFF Splitter Chia nhỏ file TIFF

🖼️
 • Phát hành: Winsome
 • Winsome TIFF Splitter là công cụ chia các tập tin TIFF nhiều trang thành những tập tin TIFF đơn lẻ. Hơn nữa, công cụ còn hỗ trợ nén tập tin TIFF. Winsome TIFF Splitter xử lý với tốc độ nhanh và chia nhỏ file TIFF mà không bị lỗi.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 640

🖼️ Informatik Markup 7.50 Đánh dấu các tài liệu đã quét

🖼️
 • Phát hành: Informatik
 • Informatik Markup cho phép bạn đánh dấu các tài liệu đã quét. Nó có các tùy chọn và tính năng như: cho phép vẽ bằng tay, hay các dòng kẻ, mũi tên, hình thù, đường dẫn, dấu hoa thị…
 • windows Version: 7.50
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.370

🖼️ Office Words Search and Replace 2.1 Tìm kiếm và thay thế văn bản trong Microsoft Office

🖼️
 • Phát hành: Etimos Software
 • Office Words Search and Replace là ứng dụng giúp người dùng tìm kiếm và thay thế văn bản trong các tài liệu Microsoft Word, Excel hay PowerPoint rất nhanh chóng và dễ dàng.
 • windows Version: 2.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 149

🖼️ Word Cleaner

🖼️
 • Phát hành: Zapadoo
 • Word Cleaner 5.1.1 là một phần mềm giúp bạn chuyển đổi file Word thành file HTML/XML và xóa bỏ những thẻ không cần thiết...
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.712
Xem thêm Phần mềm soạn thảo