Driver cho Acer TravelMate 4400

  • Đánh giá:
    5 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 707
  • Lượt tải: 705
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP
Giới thiệu

Windows XP

Audio Realtek Audio Driver 5.10.0.5790 17.2 MB 2008/12/02
Bluetooth WIDCOMM Bluetooth Driver 3.0.1.904 20.6 MB 2008/12/02
CardReader TI Card Reader Driver 1.0.8.0 2.8 MB 2008/12/02
CPU AMD CPU Driver 1.1.0.18 5.2 MB 2008/12/02
Lan Realtek LAN Driver 5.620.1202.2004 2.1 MB 2008/12/02
Modem Foxconn Modem Driver 7.20.0.0 1.2 MB 2008/12/02
TouchPad Synaptics Touchpad Driver 7.12.2.0 5.1 MB 2008/12/02
VGA Synaptics VGA Driver 8.103 25.3 MB 2008/12/02
Wireless LAN Broadcom Wireless LAN Driver 3.100.46.0 6.8 MB 2008/12/02
Wireless LAN Foxconn Wireless LAN Driver 4.1.0.132 5.6 MB 2008/12/02

Windows XP

Download Audio Realtek Audio Driver 5.10.0.5790 17.2 MB 2008/12/02
Download Bluetooth WIDCOMM Bluetooth Driver 3.0.1.904 20.6 MB 2008/12/02
Download CardReader TI Card Reader Driver 1.0.8.0 2.8 MB 2008/12/02
Download CPU AMD CPU Driver 1.1.0.18 5.2 MB 2008/12/02
Download Lan Realtek LAN Driver 5.620.1202.2004 2.1 MB 2008/12/02
Download Modem Foxconn Modem Driver 7.20.0.0 1.2 MB 2008/12/02
Download TouchPad Synaptics Touchpad Driver 7.12.2.0 5.1 MB 2008/12/02
Download VGA Synaptics VGA Driver 8.103 25.3 MB 2008/12/02
Download Wireless LAN Broadcom Wireless LAN Driver 3.100.46.0 6.8 MB 2008/12/02
Download Wireless LAN Foxconn Wireless LAN Driver 4.1.0.132 5.6 MB 2008/12/02