Exif Pilot

Tải về

4 (2) Two Pilots Dùng thử 3.022 Dung lượng: 6,6 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Exif Pilot 4.3 là phần mềm chỉnh sửa EXIF, nó cho phép bạn xem các dữ liệu dạng EXIF, EXIF GPS và PTC, biên tập, tạo các file dạng EXIF và EIXF GPS, xuất , nhập sang hoặc từ các định dạng XML ,xuất , nhập sang hoặc từ các file MS Excel,xuất , nhập sang hoặc từ file text định dạng CSV,khả năng chọn các nhãn cho việc trích xuất.

Tổng hợp

4 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 6,6 MB
  • Lượt xem: 3.784
  • Lượt tải: 3.022
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Liên kết tải về
Link Download chính thức:
Các link tải khác:

Có thể bạn quan tâm