FileInternals Office Recovery

Tải về
 • Đánh giá:
  4 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 2,2 MB
 • Lượt xem: 1.851
 • Lượt tải: 1.845
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Giới thiệu

FileInternals Office Recovery là phần mềm được phát triển đặc biệt để khôi phục các file Word, Excel, PowerPoint, Publisher, PDF và các dữ liệu văn phòng khác.

Không giống với phần mềm khôi phục file thông thường, FileInternals Office Recovery sử dụng thuật toán độc đáo đã được tối ưu hóa để tìm kiếm và khôi phục các file dữ liệu văn phòng. Nó cho phep sbanj khôi phục các file Word, Excel, PowerPoint, Publisher, PDF và các file dữ liệu văn phòng khác theo cách hiệu quả nhất.

Người dùng sẽ không phải lọc qua hàng ngàn file đã được khôi phục bởi phần mềm này sẽ chỉ khôi phục những gì quan trọng nhất – các file gần nhất bạn đã tạo. Dữ liệu khôi phục được sẽ được hiển thị theo dạng tốt nhất: các file dữ liệu được nhóm theo dạng và bạn có thể lọc dữ liệu theo ngày hoặc kích cỡ.

FileInternals Office Recovery

Các tính năng chính:

 • Khôi phục dữ liệu Word 97/2000/XP
 • Khôi phục dữ liệu Excel 97/2000/XP
 • Khôi phục dữ liệu PowerPoint 97/2000/XP
 • Khôi phục dữ liệu Word 2007/2010
 • Khôi phục dữ liệu Excel 2007/2010
 • Khôi phục dữ liệu PowerPoint 2007/2010
 • Khôi phục dữ liệu Publisher
 • Khôi phục dữ liệu Adobe® PDF
 • Tính năng Preview để xem trước dữ liệu đã khôi phục được
 • Hỗ trợ Windows 2000, 2003, XP, Vista, Windows 7.
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo