MesaSQLite for Mac 4.0.6 Quản lý cơ sở dữ liệu SQLite3 trên Mac

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 4.0.6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 8,1 MB
 • Lượt xem: 846
 • Lượt tải: 687
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Mac OS X 10.6/10.7/10.8
Giới thiệu

MesaSQLite for Mac là công cụ cho phép bạn tạo, thiết kế và thay đổi cơ sở dữ liệu SQLite3 trên Mac một cách dễ dàng. Bạn có thể sử dụng công cụ này để chỉnh sửa, tổng hợp, phân tích dữ liệu cho cả bản thân và khách hàng.

MesaSQLite for Mac

Tính năng chính của MesaSQLite:

Kết nối

 • Mở kết nối mới với mỗi cửa sổ mới.
 • Mở kết nối với nhiều cơ sở dữ liệu.
 • Thực hiện cả 2 thao tác trên cùng một thời điểm.

VIEWS

 • Thêm, thả, nhân đôi VIEWS.
 • Lựa chọn VIEW từ danh sách cửa sổ popup của VIEWS.

Cấu trúc

 • Xem, thêm, sao chép, đổi tên và xóa bảng.
 • Xem, thêm, sao chép, đổi tên, chỉnh sửa và xóa các trường trong bảng.
 • Xác định kiểu, chiều dài, giá trị mặc định của trường.
 • Thêm và xóa index trên các bảng.
 • Xem cú pháp Create Table SQL trên bảng.

Xem và chỉnh sửa nội dung

 • Lựa chọn mã hóa để xem dữ liệu - mã hóa: UTF8, Win Arabic, Win Baltic Rim, Win Cyrillic, Win Greek, Win Latin 1, Win Latin 2, Win Vietnamese, K018-R, Shift-JIS, ISO Arabic, SO Cyrillic, ISO Greek, ISO Hebrew, ISO Latin 1, ISO Latin 2.
 • Tự động load bản ghi khi lựa chọn bảng.
 • Hạn chế số lượng bản ghi load khi lựa chọn bảng.
 • Xây dựng truy vấn để hạn chế bản ghi bằng cách sử dụng menu thả xuống.
 • Giới hạn bản ghi từ 1 bảng bằng cách chọn số bản ghi và bản ghi bắt đầu.
 • Thiết lập giới hạn “Load Last” sẽ load bản ghi "n" cuối cùng trong bảng.
 • Hạn chế các cột trả về trong một bản ghi.
 • Thiết lập lại độ rộng của cột để xem dễ dàng hơn sau khi load bản ghi chỉ với một cú click chuột.
 • Xem tổng các cột trong một bản ghi.
 • Thêm và chỉnh sửa bản ghi trực tiếp trong Listbox View.
 • Xóa bản ghi trực tiếp từ màn hình Listbox.
 • Click và kéo bản ghi trong Listbox để chọn các ô và chuyển sang clipboard.
 • Sắp xếp lại các cột dữ liệu bằng cách click chuột và kéo mà không làm thay đổi cấu trúc của bảng.

Truy vấn đặc biệt

 • Nhập truy vấn vào bất kỳ trường truy vấn tùy chỉnh.
 • Lưu trữ truy vấn quan trọng và ghi lịch sử các truy vấn gần đây.

Đặng Hương

Liên kết tải về

Link Download chính thức: