Microsoft Office 2010 Filter Packs (64 bit) Tìm kiếm nội dung tập tin

Tải về
 • Đánh giá:
  3,5 ★ 2 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 3,9 MB
 • Lượt xem: 1.767
 • Lượt tải: 1.597
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 7/Server 2003/Server 2008/XP
Giới thiệu

Microsoft Office 2010 Filter Pack cho phép bạn tìm kiếm nội dung trong các tập tin. Sử dụng đối với Microsoft Search Services (Sharepoint, SQL, Exchange, Windows Search).

Microsoft Office 2010 Filter Packs (64 bit)

Cài đặt sản phẩm này nếu bạn muốn tìm kiếm nội dung trong các loại tập tin được liệt kê dưới đây:

 • Legacy Office Filter (97-2003; .doc, .ppt, .xls)
 • Metro Office Filter (2007; .docx, .pptx, .xlsx)
 • Zip Filter
 • OneNote filter
 • Visio Filter
 • Publisher Filter
 • Open Document Format Filter

Yêu cầu hệ thống:

- Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows 7, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 1, Windows XP Service Pack 2, Windows XP Service Pack 3.

Tuyết Mai

Liên kết tải về