🖼️
🖼️
🖼️
 • Snap Camera Ứng dụng camera siêu đẹp cho Zoom, Google Meet
 • Snap Camera là một ứng dụng camera miễn phí được thiết kế cho PC, giúp mọi người trải nghiệm niềm vui khi sử dụng camera của máy tính Windows và áp dụng bộ lọc Snapchat cho các cuộc gọi video.
 • Xếp hạng: 4 148 Phiếu bầu
🖼️
 • AtHome Camera Phần mềm giám sát an ninh miễn phí
 • AtHome Camera là ứng dụng phát video trực tuyến từ 1 hoặc nhiều camera, thậm chí là ghi lại video vào thiết bị, từ đó giúp người dùng giám sát an ninh ngôi nhà trong khi đi vắng.
 • Xếp hạng: 4 37 Phiếu bầu
🖼️
 • Adobe Camera Raw Plugin xử lý ảnh thô trên Photoshop
 • Adobe Camera Raw 13.2 là plugin Photoshop mạnh mẽ, cung cấp công cụ để nhanh chóng truy cập vào các định dạng ảnh thô. Download Camera Raw mới để nhận hỗ trợ các file ở định dạng DNG.
 • Xếp hạng: 5 17 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • Camera Mouse Điều khiển con trỏ chuột với cử động đầu
 • Camera Mouse là một phần mềm miễn phí cho phép người dùng điều khiển con trỏ chuột máy tính theo cử động của đầu. Thao tác bấm chuột có thể được thực hiện bằng cách dừng con trỏ tại một vị trí muốn nhấn trên màn hình (trước đó người dùng cần kích hoạt tùy chọn Clicking trong phần Settings).
 • Xếp hạng: 3 2 Phiếu bầu
🖼️