🖼️
🖼️
  • Edraw Flowchart Phần mềm vẽ sơ đồ tiến trình chuyên nghiệp
  • Edraw Flowchart là phần mềm vẽ biểu đồ tiến trình, kinh doanh mạnh mẽ, nhanh chóng. Nó được ví như một cuốn tiểu thuyết nhỏ gọn và tinh tế giúp người dùng tạo biểu đồ tiến trình, biểu đồ kinh doanh, sơ đồ tổ chức, sơ đồ lập trình, sơ đồ mạng,... mà không tiêu tốn nhiều thời gian.
  • Xếp hạng: 2 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Edraw Organizational Chart
  • Organizational Chart là cách để thấy rõ và hiểu luồng công việc của bạn. Đây là một công cụ mạnh nhưng dễ sử dụng, dễ dàng cho việc tạo biểu đồ chuyên nghiệp dựa trên các mẫu và ví dụ biểu đồ được vẽ trước.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Edraw Office Viewer Component Host tài liệu Office hiệu quả
  • Edraw Office Viewer Component chứa ActiveX Control tiêu chuẩn, hoạt động như một kho chứa tài liệu ActiveX để lưu trữ các tài liệu văn phòng trong một hình thức tùy chỉnh hoặc trang web. Control này khá nhẹ và linh hoạt, cung cấp cho các nhà phát triển những khả năng mới để sử dụng Office trong một giải pháp tùy chỉnh.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu